<div align="center"> <h1>Polskie Forum Thief</h1> <h3>Forum dyskusyjne poświęcone serii gier komuterowych Thief</h3> <p>Thief, Thief Gold, Thief2, Thief3, Thief: Deadly Shadows, DromEd, Fanmisje</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://thief-forum.pl" rel="nofollow">http://thief-forum.pl</a></p> </div>